02166759317
09121021665

به وبسایت گاز هلیوم خوش آمدید

فروشگاه تخصصی گازهای صنعتی ، پزشکی ، آزمایشگاهی

 

تامین‌کننده گاز صنعتی پزشکی و آزمایشگاهی

 

ﺷﺮﮐﺖ گاز هلیوم ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از چندین ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ تامین ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ صنعتی، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، پزشکی و ترکیبی هم اکنون یکی از بزرگترین مجموعه های فعال در این زمینه می باشد. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و متعهد آﻣﺎده ارائه ﺧﺪﻣﺎت تخصصی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ انواع گاز، ﻣﺸﺎوره تخصصی ﺧﺮﯾﺪ و... میباشد. 
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت مجموعه گاز هلیوم عبارت است از: ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﯿﻮم، گاز ﻫﯿﺪروژن ،گاز اﺳﺘﯿﻠﻦ ، گاز آرﮔﻮن، گاز ﻧﯿﺘﺮوژن  و...

 

 
گاز هلیوم

ما بهترین خدمات را به شما ارائه می دهیم

با ما در تماس باشید...

 • خط 1:
  02166759317
 • خط 2:
  02166765107
 • خط 3:
  02166766231
 • موبایل:
  09191038580
 • موبایل:
  09121021665
 • ایمیل:
صفحه تماس با ما

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه گاز هلیوم میباشد.
طراحی توسط نوینا رایان

QR-Code dieser Seite
بالا
پایین
No Internet Connection